Gạch lát nền bóng kiếng nhập khẩu đá đỏ vân trắng 60×60-6ST6053 / 80×80-8ST8053

  • Gạch lát nền nhập khẩu đá đỏ vân trắng
  • Mã sản phẩm: 60×60-6ST6061 / 80×80-8ST8061
  • Mô tả: Gạch bóng kiếng.
  • Thương hiệu: Gạch lát nền nhập khẩu.
  • Kích thước: 60×60 (cm), (4 viên = 1,44m² / 1 thùng)
  • Kích thước: 80×80 (cm), (3 viên = 1,92m² / 1 thùng)
  • Gạch xương đá Porcelain.
  • Giao hàng miễn phí.
Call Now Button