Gạch lát nền bóng kiếng nhập khẩu đá đen vân khói vàng cam 60×60-6ST6024 / 80×80-8ST8024

  • Gạch lát nền bóng kiếng nhập khẩu đá đen vân khói vàng cam
  • Mã sản phẩm: 60×60-6ST6024 / 80×80-8ST8024
  • Mô tả: Gạch bóng kiếng.
  • Thương hiệu: Gạch lát nền nhập khẩu.
  • Kích thước: 60×60 (cm), (4 viên = 1,44m² / 1 thùng)
  • Kích thước: 80×80 (cm), (3 viên = 1,92m² / 1 thùng)
  • Gạch xương đá Porcelain.
  • Giao hàng miễn phí.
Call Now Button